Doc. RNDr. Vít Jelínek Ph.D.


Contact

Computer Science Institute
Charles University
Malostranské náměstí 25
Prague 1, 118 00
Czech Republic

My publications
e-mail: jelinek < at > iuuk.mff.cuni.cz

Výuka (teaching)

Vypsal jsem několik témat ročníkových projektů. Témata jsou spíše teoreticky zaměřena a jsou vhodná i pro případnou bakalářskou práci.

Letní semestr 2023/24
Zimní semestr 2023/24
Letní semestr 2022/23
Zimní semestr 2022/23
Letní semestr 2021/22
Zimní semestr 2021/22
Letní semestr 2020/21
Zimní semestr 2020/21
Letní semestr 2019/20

Zimní semestr 2019/20
Letní semestr 2018/19
Zimní semestr 2018/19
Letní semestr 2017/18
Zimní semestr 2017/18

Letní semestr 2016/17

Zimní semestr 2016/17

Letní semestr 2015/16

Zimní semestr 2015/16

Letní semestr 2014/15
Zimní semestr 2014/15:
Letní semestr 2013/14:
Zimní semestr 2013/14:
Letní semestr 2012/13:
Zimní semestr 2012/13:
Letní semestr 2011/12:
Zimní semestr 2011/12:

Starší výuka: