Matematické dovednosti

Čtvrtek 15:40 v S10

Pro získání nároku na zápočet stačí, když budete mít alespoň poloviční účast a získáte aspoň polovinu bodů z písemek případně z doplňujících domácích úkolů. Řešení domácích úkolů mi posílejte mailem (jelinek@iuuk.mff...) nebo mi je odevzdejte osobně na semináři.

Zadání doplňujících domácích úkolů:
Co se probíralo:

11. 10. Výroky, logické spojky (negace, konjunkce, disjunkce, ekvivalence, implikace), negování logických spojek, závislost výrazů s logickými spojkami na uzávorkování, příklady na obměnu a negaci implikací, kvantifikátory.
18.10.
Kvantifikátory - pokračování: univerzální, existenční, "existuje právě jeden ...", negování, závislost na pořadí, závislost na uzávorkování u různých logických spojek.
25.10.
Procvičování kvantifikátorů. Zkoumání, jestli je zadaná formule pravdivá. Zkoumání, pro která čísla n je daný výrok pravdivý.
1. 11.
Další procvičování kvantifikátorů: zkoumání, pro jakou množinu či funkci platí daná kvantifikátorová formule.
8. 11.
První zápočtová písemka.
15. 11.
Jednoduché důkazy: přímo, nepřímo, sporem.
22. 11.
Důkazy indukcí, příklady dobrých a špatných postupů při dokazování indukcí.
29. 11.
Složitější důkazy indukcí.
6. 12.
Příklady na indukci.
13. 12.
Druhá zápočtová písemka.
20. 12.
Množiny a operace s nimi. Dokazování rovnosti a inkluze množin.
3. 1.
Další příklady na operace s množinami.