Analytická kombinatorika (NDMI087) 

Přednáška se zabývá pokročilejšími metodami použití vytvořujících funkcí, zejména metodami využívajícími nástroje komplexní analýzy. Podrobnější sylabus najdete v SISu. K absolvování přednášky stačí základní znalosti kombinatorického počítání, v rozsahu přednášky Kombinatorika a grafy 2. Není nutná předchozí znalost komplexní analýzy. Obsah bude podobný jako u předchozího běhu přednášky. V případě zájmu může být přednáška i v angličtině.

Zkouška proběhne korespondenční formou. Zde je zadání zkouškových příkladů spolu s přesnými podmínkami získání zkoušky.

Přednáška se konala ve středu od 10:40 v posluchárně S8.

Co se probralo:

Literatura: