Kombinatorika a grafy I - cvičení

úterý 10:40 v S7

Požadavky na zápočet: Pro získání nároku na zápočet je potřeba získat aspoň 20 bodů z obou zápočtových testů a za aktivní účast na cvičení. Studenti, kteří nemají dost bodů, mohou získat chybějící body vyřešením doplňkových domácích úkolů.