Kombinatorika a grafy II

Přednáška v pátek 12:20, S9

Přednáška se koná v pátek v 12:20 v posluchárně S9. Cvičení se konají ve středu od 12:20 v S6 a v pátek od 10:40 v S9. Obsah přednášky bude obdobný loňské verzi.

Probraná látka (s odkazy na literaturu):
Termíny zkoušek jsou vypsané v SISu. Poslední týden zkouškového období (15.- 19. 2.) budu v cizině a zkoušet tedy nebudu. Kdybyste potřebovali vypsat další termíny, například po skončení zkouškového, dejte mi vědět.

Literatura:
[Ba] P. Bartlett: Chordal graphs (zápisky z přednášky)
[Bo] B. Bollobás: Modern Graph Theory
[BCh] The Bondy and Chvátal theorem
[D] R. Diestel: Graph Theory
[DT] Dilworth theorem: perfection of comparability graphs
[Dv1] Z. Dvořák: Prezentace o kreslení grafů na plochy (pozor, používá se tam jiná definice rodu plochy než na přednášce)
[Dv2] Z. Dvořák: Prezentace o Brooksově a Vizingově větě
[EKR] The Erdős-Ko-Rado theorem
[HR] Y. Haimovitch, A. Raviv: Chordal graphs (ppt prezentace)
[T] R. Tarjan: Sketchy notes on [...] blossom algorithm for general matching
[VM] T. Valla, J. Matoušek: Kombinatorika a grafy I
[W] H. Wilf: Generatingfunctionology