Kombinatorika a grafy II

Přednáška v pondělí 12:20, S4

Přednáška se koná v pondělí ve 12:20 v posluchárně S4. Cvičení se konají v pondělí od 15:40 v S10 a v úterý od 12:20 v S5. Obsah přednášky bude obdobný loňské verzi.

Přednáška bude letos natáčena. Videozáznamy budou k dispozici na příslušné fakultní stránce.

Termíny zkoušek najdete v SISu. Na zkoušce 6. ledna se nebude zkoušet látka z následující přednášky.

Co se probralo:

Literatura:
[Ba] P. Bartlett: Chordal graphs (pdf zápisky z přednášky)
[BCh] The Bondy and Chvátal theorem
[Bo] B. Bollobás: Modern Graph Theory
[D] R. Diestel: Graph Theory
[Dv1] Z. Dvořák: Prezentace o kreslení grafů na plochy (pozor, používá se tam jiná definice rodu plochy než na přednášce)
[Dv2] Z. Dvořák: Prezentace o Brooksově a Vizingově větě
[EKR] The Erdős-Ko-Rado theorem
[HR] Y. Haimovitch, A. Raviv: Chordal graphs (ppt prezentace)
[T] R. Tarjan: Sketchy notes on [...] blossom algorithm for general matching
[VM] T. Valla, J. Matoušek: Kombinatorika a grafy I
[W] H. Wilf: Generatingfunctionology