Matematické dovednosti

Pro získání nároku na zápočet stačí, když váš celkový bodový zisk na konci semestru bude větší než polovina maximálního počtu bodů, které šlo získat ze všech zápočtových písemek dohromady. Body můžete také získat vyřešením domácích úkolů. Řešení domácích úkolů mi posílejte mailem (jelinek@kam.mff...)
nebo mi je odevzdejte osobně na semináři.