Matematická analýza III

Pondělí 17:20 v S11

Pro získání nároku na zápočet stačí, když budete mít alespoň poloviční účast a váš celkový bodový zisk na konci semestru bude alespoň polovina maximálního počtu bodů, které šlo získat ze všech zápočtových písemek dohromady, tj. alespoň 8 bodů. Body můžete také získat vyřešením domácích úkolů. Řešení domácích úkolů mi posílejte mailem (jelinek@kam.mff...) nebo mi je odevzdejte osobně na cvičení.

Domácí úkoly

Co se probralo