Matematická analýza II

Pondělí 12:20 v T6

Podmínkou pro získání zápočtu je získání alespoň poloviny bodů z domácích úkolů, tj. alespoň 37 bodů. Pokud nebudete mít dost bodů, můžeme  se dohodnout na vyřešení dodatečných příkladů. Vyřešené úkoly mi můžete posílat mailem (jelinek@iuuk.mff...) nebo mi je odevzdat na cvičení.