Kombinatorika a grafy I - cvičení

středa 14:00 v S10

Požadavky na zápočet: K získání nároku na zápočet stačí z domácích úkolů a písemky získat aspoň 20 bodů. Za aktivní účast na cvičení je rovněž možné získat bonusové body. Studenti, kteří nemají dost bodů, mohou získat chybějící body vyřešením doplňkových domácích úkolů.