Teorie grafů a algoritmy pro matematiky

Pátek 9:00 v K12

Pro získání nároku na zápočet stačí dostatečná aktivita při cvičeních, případně dostatek vyřešených domácích úkolů. Pokud po skončení semestru ještě stále nemáte dost bodů k získání zápočtu, můžete získat další body vyřešením domácích úkolů, které jste nevyřešili během semestru. V takovém případě získáte za každý vyřešený příklad 2/3 bodu. Celkem je třeba získat 13 bodů.

Zadání domácích úkolů