Teorie grafů a algoritmy pro matematiky

Pondělí 17:20 v K9

Pro získání nároku na zápočet stačí alespoň třináct bodů za aktivitu při cvičení a za řešení domácích úkolů.

Pokud po skončení semestru ještě stále nemáte dost bodů k získání zápočtu, můžete získat další body vyřešením domácích úkolů, které jste nevyřešili během semestru. V takovém případě získáte za každý vyřešený příklad 2/3 bodu.

Zadání domácích úkolů