Matematické dovednosti

Středa 17:20 v S7

Pro získání nároku na zápočet stačí, když budete mít dostatečnou aktivní účast a získáte aspoň 26 bodů z písemek, případně z doplňujících domácích úkolů. Řešení domácích úkolů mi posílejte mailem (jelinek@kam.mff...) nebo mi je odevzdejte osobně na semináři.

Zadání domácích úkolů