Kapitoly z analytické kombinatoriky

Přednáška se koná ve středu ve 12:20 na chodbě před místností 323. Lze si ji zapsat pod názvem "Vybrané kapitoly z teorie grafů". 

Stručný sylabus: mocninné řady, obyčejné a exponenciální vytvořující funkce, použití metod komplexní analýzy pro odhady koeficientů mocninných řad, vytvořující funkce více proměnných.

Literatura:
Dosud předneseno (v závorce jména těch, kdo budou psát zápisky):