Kombinatorika a grafy I - NDMI011 (LS 2018/19)

přednášející V. Jelínek

Přednáška se koná ve středu od 12:20 v S5.

Zkoušky:

K absolvování zkoušky je potřeba nejprve získat zápočet (ovšem v SISu se můžete na termíny hlásit i tehdy, pokud ještě zápočet nemáte, důležité je mít zápočet v SISu před tím, než přijdete na zkoušku). Zkouška na mých termínech je písemná, s možností ústního dozkoušení pro ty, kdo nebudou spokojeni se známkou z písemné části. Ústní dozkoušení probíhá obvykle odpoledne v den písemné části zkoušky. Na ústním dozkoušení si můžete známku z písemné části vylepšit ale i zhoršit.

Obsah přednásky bude obdobný loňské verzi.

Co se probralo:

Doporučená literatura:
Předchozí odkazy pokrývají celou látku přednášky. Odkazy na další užitečnou literaturu najdete na stránkách Martina Mareše.

Cvičení a zápočty: Informace o podmínkách získání zápočtu se dozvíte od svých cvičících. K této paralelce náleží některé z následujících cvičení: