Kombinatorika a grafy II

Přednáška ve středu 15:40, S3

Přednáška se koná ve středu v 15:40 v posluchárně S3. Cvičení se konají v pondělí od 9:00 v S6 a v pátek od 9:00 v T9.

Co se probíralo:

Literatura:

[Ba] P. Bartlett: Chordal graphs (pdf zápis z přednášky)
[BCh] The Bondy and Chvátal theorem
[Bo] B. Bollobás: Modern Graph Theory
[D] R. Diestel: Graph Theory
[Dv1] Z. Dvořák: Prezentace o kreslení grafů na plochy (pozor, používá se tam jiná definice rodu plochy než na přednášce)
[Dv2] Z. Dvořák: Prezentace o Brooksově a Vizingově větě
[EKR] The Erdős-Ko-Rado theorem
[HR] Y. Haimovitch, A. Raviv: Chordal graphs (pdf slajdy; pozor, používá se tu 'opačná' definice PES než na přednášce)
[VM] T. Valla, J. Matoušek: Kombinatorika a grafy I
[W] H. Wilf: Generatingfunctionology