Lineární algebra II

Středa 14:00, S10

Nárok na zápočet bude mít ten, kdo získá aspoň dvě třetiny maximálního možného počtu bodů za vyřešené domácí úkoly.

Řešení domácích úkolů mi posílejte mailem (jelinek@kam.mff...)
nebo mi je odevzdejte osobně na cvičení.

Domácí úkoly

Kdo nezíská dost bodů na zápočet vyřešením domácích úkolů, bude mít možnost vyřešit dodatečné příklady. Podrobnosti zveřejním před koncem semestru.