Matematické dovednosti

 Úterý 14:00 v S1

Pro získání nároku na zápočet stačí, když budete mít alespoň poloviční účast a získáte aspoň 21 bodů z písemek případně z doplňujících domácích úkolů. Řešení domácích úkolů mi posílejte mailem (jelinek@iuuk.mff...) nebo mi je odevzdejte osobně na semináři.

Zadání doplňujících domácích úkolů:
Co se probíralo:

9. 10. Výroky, logické spojky (negace, konjunkce, disjunkce, ekvivalence, implikace), negování logických spojek, závislost výrazů s logickými spojkami na uzávorkování, příklady na obměnu a negaci implikací.
16.10.
Kvantifikátory: univerzální, existenční, "existuje právě jeden ...", negování, závislost na pořadí, závislost na uzávorkování u různých logických spojek.
23.10.
Procvičování kvantifikátorů. Zkoumání, jestli je zadaná formule pravdivá. Zkoumání, pro která čísla n je daný výrok pravdivý.
30.10.
Další procvičování kvantifikátorů: zkoumání, pro jakou množinu či funkci platí daná kvantifikátorová formule.
6. 11.
První zápočtová písemka.
13.11.
Jednoduché důkazy: přímo nepřímo, sporem.
20.11.
Důkazy indukcí, příklady dobrých a špatných postupů při dokazování indukcí.
27.11.
Složitější důkazy indukcí.
4. 12.
Příklady na indukci.
11.12.
Druhá zápočtová písemka.
18.12.
Množiny: operace s nimi, dokazování rovnosti množin, nekonečná sjednocení a průniky


Docházka:


9. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.
6. 11.
13. 11.
20. 11.
27. 11.
4. 12.
11. 12.
18. 12.
ACIEdgeP. Bělohlávek


PTSV. Hudeček
Body z písemek a úkolů:


1. písemka domácí úkoly
2. písemka
ACI

7
14
Edge
2
12
12
P. Bělohlávek 19
20
PTS
9
13
17
V. Hudeček
18

19
Maximum 21
20

Pokud byste si přáli mít své výsledky vystavené na této stránce, napište mi mail. Případně si můžete i zvolit přezdívku, pod kterou zde chcete vystupovat.