Teorie grafových minorů

Tento semestr nevyučuji.

Plán přednášek
 1. Opakování: plochy, stromové rozklady, bramble, tangle.
 2. Tangle, metrika a minory na plochách.
  • Cvičení: linkování na disku a cylindru.
 3. (2 přednášky) Formulace strukturální věty. Aplikace: Rozklad na grafy omezené stromové šířky.
  • Cvičení: Algoritmické aplikace, další rozklady.
 4. Zesílení strukturální věty. Aplikace: Bipartitní minory v grafech velké souvislosti.
  • Cvičení: Linkovanost v grafech lineárně velké souvislosti.
 5. Strukturální věta pro zakázaná podrozdělení, testování izomorfismu.
  • Cvičení: Izomorfismus grafů se zakázanými minory.
 6. Testování existence minoru a podrozdělení.
  • Cvičení: Testování existence nakreslení na plochu.
 7. Hadwigerova hypotéza (Souvislost minimálního protipříkladu, podmíněný algoritmus pro barvení lineárním počtem barev).
  • Cvičení: Zlomková verze Hadwigerovy hypotézy.
 8. Velké mřížky a sublineární řezy v grafech se zakázanými minory.
  • Cvičení: Bidimensionalita.
 9. (2 přednášky) Věta o polynomiálně velké mřížce.
  • Cvičení: WQO pro grafy omezené stromové šířky.
 10. Rezerva.
Obsah přednášek (v minulých letech)
 1. Opakování, definice, hlavní myšlenky a ingredience důkazu strukturální věty.
 2. Stromová šířka a tangle.
 3. Velká stromová šířka vynucuje velkou zeď.
 4. Tangle a metrika na plochách.
 5. Plochy a linkování.
 6. Two Short Proofs Concerning Tree-Decompositions
 7. 2-linkage a jejich zobecnění (transakce).
 8. Rozšiřování vnoření.
 9. Strukturální věta.
 10. Testování existence minoru.
 11. Stromové rozklady a dobré uspořádáni.
 12. Plochy a dobré uspořádání.
 13. Wagnerova hypotéza.
Další materiály a zdroje

Doporučená literatura

 • N. Robertson, P. Seymour: Graph Minors. I. - XXIII.
 • N. Robertson, P. Seymour, R. Thomas: Quickly Excluding a Planar Graph, J. Comb. Theory, Ser. B (1994), 323-348.
 • C. Thomassen: A simpler proof of the excluded minor theorem for higher surfaces, J.Combinatorial Theory B 70 (1997), 306-311.
 • K. Kawarabayashi, P. Wollan: A simpler algorithm and shorter proof for the graph minor decomposition, STOC 2011, 451-458.
 • M. Grohe, K. Kawarabayashi, D. Marx, P. Wollan: Finding topological subgraphs is fixed-parameter tractable, STOC 2011, 479-488.
 • R. Diestel, T. Jensen, K. Gorbunov, C. Thomassen: Highly Connected Sets and the Excluded Grid Theorem, J. Comb. Theory, Ser. B (1999), 61-73.
 • Julia Chuzhoy: Improved Bounds for the Flat Wall Theorem. SODA 2015: 256-275.

Další zdroje