Kombinatorika a grafy 3

Pondělí 12:20 v S6.

Podmínky získání zápočtu: za řešení domácích úkolů a aktivní účast na cvičeních, více info u cvičícího (Ben Moore).

Plán přednášek
 • 3.10: Graph classes closed under subgraphs/minors/...
 • 10.10.: Minor-closed classes, Hadwiger's conjecture, average degrees.
 • 17.10.: Topological minors, Hajós' conjecture, linkedness.
 • 24.10.: Tree decompositions and treewidth.
 • 31.10.: Brambles, grid minors, ladder lemma and Erdős-Pósa theorem.
 • 7.11.: List coloring and polynomial method.
 • 14.11.: VC-dimension.
 • 21.11.: Spanning trees.
 • 28.11.: Epsilon-regular pairs and the formulation of the Regularity Lemma.
 • 5.12.: Applications of the Regularity Lemma.
 • 12.12. Proof of Regularity lemma.
 • 19.12.: Arithmetic Ramsey theory.
 • 2.1.: Treewidth in planar graphs and application to approximation algorithms (will not be part of the exam).
Obsah přednášek a poznámky
 1. Epsilon-regulární páry
 2. Regularity lemma a jeho aplikace
 3. Další aplikace a důkaz Regularity lemmatu
 4. Hypergrafové removal lemma a aritmetická Ramseyovská teorie.
 5. Minory a stupně.
 6. Linkovanost a topologické minory.
 7. Erdős-Hajnalova hypotéza. Kografy.
 8. Stromové rozklady, chordální grafy, stromová šířka, Erdős-Pósova věta.
 9. Algoritmické aspekty stromové šířky.
 10. Kostry v grafech.
 11. Polynomiální metoda, Nullstellensatz (plus úvod do seznamové barevnosti)
 12. VC-dimenze, English version.
Další zdroje

Domácí úkoly (rok 2016):

Domácí úkoly (rok 2015):

Anglické verze poznámek (rok 2014):