Kombinatorika a grafy 3

Přednáška: 15:40–17:10 v S3. Cvičení: 14:00–15:30 v S3.

Podmínky získání zápočtu: za řešení domácích úkolů a aktivní účast na cvičeních, více info u cvičícího (Guillaume Aubian).

Plán přednášek
 • 5.10: Graph classes closed under subgraphs/minors/...
 • 12.10.: Minor-closed classes, Hadwiger's conjecture, average degrees.
 • 19.10. (?): Topological minors, Hajós' conjecture, linkedness.
 • 26.10.: Tree decompositions and treewidth.
 • 2.11.: Cancelled (sporting day).
 • 9.11.: Brambles, grid minors, ladder lemma and Erdős-Pósa theorem.
 • 16.11. (?): List coloring and polynomial method.
 • 23.11.: VC-dimension.
 • 30.11.: Spanning trees.
 • 7.12.: Epsilon-regular pairs and the formulation of the Regularity Lemma.
 • 14.12.: Applications of the Regularity Lemma.
 • 21.12. Proof of Regularity lemma.
 • 4.1.: Arithmetic Ramsey theory.
 • 11.1.: TBD
Obsah přednášek a poznámky
 1. Epsilon-regulární páry
 2. Regularity lemma a jeho aplikace
 3. Další aplikace a důkaz Regularity lemmatu
 4. Hypergrafové removal lemma a aritmetická Ramseyovská teorie.
 5. Minory a stupně.
 6. Linkovanost a topologické minory.
 7. Erdős-Hajnalova hypotéza. Kografy.
 8. Stromové rozklady, chordální grafy, stromová šířka, Erdős-Pósova věta.
 9. Algoritmické aspekty stromové šířky.
 10. Kostry v grafech.
 11. Polynomiální metoda, Nullstellensatz (plus úvod do seznamové barevnosti)
 12. VC-dimenze, English version.
Další zdroje

Domácí úkoly (rok 2016):

Domácí úkoly (rok 2015):

Anglické verze poznámek (rok 2014):