Kombinatorika a grafy 3

Přednáška středa 15:40 v S6, cvičení pondělí 15:40 na chodbě ve 3. patře.

Podmínky získání zápočtu: za řešení domácích úkolů a aktivní účast na cvičeních.

Plán přednášek
 • 9.10.: Třídy grafů uzavřené na podstruktury. Cvičení; homework.
 • 16.10.: Minors and degrees. Topological minors, Hajós conjecture. Homework.
 • 23.10.: Linkedness and topological minors. Homework.
 • 30.10.: Tree decompositions, treewidth, brambles, grid minors. Homework.
 • 1.11.: Ladder lemma and Erdős-Pósa theorem.
 • 20.11.: Polynomial method. Homework.
 • 27.11.: VC-dimension.
 • 4.12.: Epsilon-regular pairs and the formulation of the Regularity Lemma. Homework.
 • 11.12.: Applications of the Regularity Lemma. Homework.
 • 18.12.: Proof of Regularity lemma.
 • 8.1.: Spanning trees.
Obsah přednášek a poznámky
 1. Epsilon-regulární páry
 2. Regularity lemma a jeho aplikace
 3. Další aplikace a důkaz Regularity lemmatu
 4. Hypergrafové removal lemma a aritmetická Ramseyovská teorie.
 5. Minory a stupně.
 6. Linkovanost a topologické minory.
 7. Erdős-Hajnalova hypotéza. Kografy.
 8. Stromové rozklady, chordální grafy, stromová šířka, Erdős-Pósova věta.
 9. Algoritmické aspekty stromové šířky.
 10. Kostry v grafech.
 11. Polynomiální metoda, Nullstellensatz (plus úvod do seznamové barevnosti)
 12. VC-dimenze, English version.
Další zdroje

Domácí úkoly (rok 2016):

Domácí úkoly (rok 2015):

Anglické verze poznámek (rok 2014):