Kombinatorika a grafy 3

Tento semestr nevyučuji.

Podmínky získání zápočtu: za řešení domácích úkolů a aktivní účast na cvičeních.

Plán přednášek
Obsah přednášek a poznámky
 1. Epsilon-regulární páry
 2. Regularity lemma a jeho aplikace
 3. Další aplikace a důkaz Regularity lemmatu
 4. Hypergrafové removal lemma a aritmetická Ramseyovská teorie.
 5. Minory a stupně.
 6. Linkovanost a topologické minory.
 7. Erdős-Hajnalova hypotéza. Kografy.
 8. Stromové rozklady, chordální grafy, stromová šířka, Erdős-Pósova věta.
 9. Algoritmické aspekty stromové šířky.
 10. Kostry v grafech.
 11. Polynomiální metoda, Nullstellensatz (plus úvod do seznamové barevnosti)
 12. VC-dimenze
Další zdroje

Domácí úkoly (rok 2016):

Domácí úkoly (rok 2015):

Anglické verze poznámek (rok 2014):