Kombinatorika a grafy 3

Rozvržení: přednáška čtvrtek 9:00 v S10, cvičení pondělí 12:20 v S6.

Podmínky získání zápočtu: za řešení domácích úkolů a aktivní účast na cvičeních.

Plán přednášek
 • 5.10.: Třídy grafů uzavřené na podstruktury. Minory a stupně. Domácí úkoly.
 • 19.10.: Linkovanost a topologické minory. Domácí úkoly.
 • 26.10.: Stromové rozklady a stromová šířka. Domácí úkoly.
 • 2.11.: Stromová šířka a mřížkové minory. Erdős-Pósova věta. Domácí úkoly.
 • 9.11.: Epsilon-regulární páry a formulace Regularity lemmatu. Domácí úkoly.
 • 16.11.: Aplikace Regularity lemmatu. Domácí úkoly.
 • 30.11.: Důkaz Regularity lemmatu.
 • 7.12.: Aritmetická Ramseyovská teorie.
 • 14.12.: Nullstellensatz a jeho aplikace.
 • 21.12.: Kostry v grafech.
 • 4.1.: Aplikace pravděpodobnostní metody.
 • 11.1.: VC-dimenze.
Obsah přednášek a poznámky
 1. Epsilon-regulární páry
 2. Regularity lemma a jeho aplikace
 3. Další aplikace a důkaz Regularity lemmatu
 4. Hypergrafové removal lemma a Szemerediho veta.
 5. Minory a stupně.
 6. Linkovanost a topologické minory.
 7. Erdős-Hajnalova hypotéza. Kografy.
 8. Stromové rozklady, chordální grafy, stromová šířka, Erdős-Pósova věta.
 9. Algoritmické aspekty stromové šířky.
 10. Kostry v grafech.
 11. Vybíravost grafu a Nullstellensatz
Další zdroje

Domácí úkoly (rok 2016):

Domácí úkoly (rok 2015):

Anglické verze poznámek (rok 2014):