Kombinatorika a grafy 3

Rozvržení: ..., cvičení ...

Podmínky získání zápočtu: za řešení domácích úkolů a aktivní účast na cvičeních.

Plán přednášek
 • ...: Epsilon-regularni pary. Domácí úkoly.
 • ...: Regularity lemma a jeho aplikace.
 • ...: Další aplikace a důkaz Regularity lemmatu. Domácí úkoly.
 • ...: Hypergrafové removal lemma a Szemerediho veta.
 • ...: Minory a stupně. Domácí úkoly.
 • ...: Linkovanost a topologické minory. Domácí úkoly.
 • ...: Stromové rozklady, chordální grafy, stromová šířka. Domácí úkoly.
 • ...: Algoritmické aspekty stromové šířky. Domácí úkoly.
 • ...: Vybíravost grafu a Nullstellensatz. Domácí úkoly.
 • ...: Erdös-Hajnalova hypotéza, vlastnosti tříd grafů uzavřených na indukované podgrafy. Domácí úkoly.
 • ...: Kostry v grafech. Domácí úkoly.
 • ...: Aplikace pravděpodobnostní metody.
Obsah přednášek a poznámky
 1. Epsilon-regularni pary
 2. Regularity lemma a jeho aplikace
 3. Další aplikace a důkaz Regularity lemmatu
 4. Hypergrafové removal lemma a Szemerediho veta.
 5. Minory a stupně.
 6. Linkovanost a topologické minory.
 7. Erdös-Hajnalova hypotéza. Kografy.
 8. Stromové rozklady, chordální grafy, stromová šířka.
 9. Algoritmické aspekty stromové šířky.
 10. Kostry v grafech.
 11. Vybíravost grafu a Nullstellensatz
Další zdroje

Domácí úkoly (rok 2015):

Anglické verze poznámek (rok 2014):