Barevnost grafů a kombinatorických struktur

Rozvržení: středa 15:40 v S10.

Obsah přednášek a poznámky
 1. Algoritmická složitost barvení grafů na plochách -> hustota kritických grafů.
 2. Brooksova věta a Gallaiovy stromy.
 3. Kritické grafy -- hustota, kritické grafy na plochách.
 4. Hustota 4-kritických grafu, důkaz Grötzschovy věty z hustoty 4-kritických grafů, další důsledky.
 5. Metoda přerozdělování náboje. Důkaz Grötzschovy věty přerozdělováním náboje.
 6. Barevnost a nikdenenulové toky, barevnost kvadrangulací, chromatický polynom.
 7. Věta o 4 barvách -- redukce, přerozdělování náboje.
 8. Barevnost a homomorfismy. Zlomková barevnost. Zlomková barevnost Mycielského grafů.
 9. Cirkulární barevnost. Orientace grafu a cirkulární barevnost. Cirkulární barevnost speciálních grafů.
 10. Aplikace pravděpodobnostní metody v barvení.
 11. Metoda entropy compression.