Lineární algebra 1 - cvičení

Podmínky pro udělení zápočtu

 • Pro udělení zápočtu je nutné získat celkem alespoň 100 bodů za krátké písemky psané na začátku cvičení (à 10 bodů) a za domácí úkoly (à 5 bodů).
 • V průběhu semestru bude možné získat alespoň 150 bodů.
 • Termín pro odevzdání domácího úkolu je vždy do začátku následujícího cvičení.
 • Při řešení domácích úkolů můžete spolupracovat, ale jednotlivá řešení musíte sepsat samostatně.

V případě nemoci

 • Nechoďte do školy a kontaktujte mě emailem, abychom se domluvili na dalším postupu.
 • Absence na cvičení z důvodu nemoci nebude mít vliv na možnost získání zápočtu.

Konzultace

 • Konzultace je možné domluvit po cvičení nebo emailem.

Cvičení

 1. cvičení 4. 10. 2021: analytická geometrie
 2. cvičení 11. 10. 2021: soustavy lineárních rovnic
 3. cvičení 18. 10. 2021: operace s maticemi
 4. cvičení 25. 10. 2021: regulární a inverzní matice
 5. cvičení 1. 11. 2021: grupy
 6. cvičení 8. 11. 2021: tělesa
 7. cvičení 15. 11. 2021: vektorové prostory
 8. cvičení 22. 11. 2021: podprostory
 9. cvičení 29. 11. 2021:
  • zrušeno
 10. cvičení 6. 12. 2021: lineární nezávislost, báze a dimenze
 11. cvičení 13. 12. 2021: maticové (pod)prostory
 12. cvičení 20. 12. 2021: lineární zobrazení
 13. cvičení 3. 1. 2022: obraz, jádro a izomorfismus

Body za písemky

‘‘Unfortunately, no one can be told what the matrix is. You’ll have to see it for yourself.’’ – Morpheus