Jiří Sgall - výuka na MFF UK - předchozí roky

Akademický rok 2020/21
Akademický rok 2019/20
Akademický rok 2018/19
Akademický rok 2017/18
Akademický rok 2016/17
Akademický rok 2015/16
Akademický rok 2014/15

Akademický rok 2013/14
Akademický rok 2012/13
Akademický rok 2011/12

Akademický rok 2010/11

Akademický rok 2009/10

Akademický rok 2008/09

Akademický rok 2007/2008

Akademický rok 2006/2007

Akademický rok 2005/2006

Akademický rok 2004/2005

Akademický rok 2003/2004

Akademický rok 2002/2003

Akademický rok 2001/2002

Akademický rok 2000/2001

Akademický rok 1999/2000

LS 1999: Pravděpodobnostní algoritmy (I387, M734) - probraná témata

LS 1998 (in English): Probabilistic proofs and NP-completeness (the PCP theorem and its consequences)