DMI018 - Aproximační a online algoritmy
LS 2004 - administrativní informace

Doba a místo konání

Pondělí 15.00-17.00 v Matematickém ústavu v Žitné ulici 25 v seminární místnosti v 3. patře přední budovy.
Budova Matematického ústavu je u křižovatky se Štěpánskou. V průjezdu vpravo je místnost podatelny, tam Vám otevřou protější vstup do budovy. Seminární místnost je ve nejvyšším patře naproti schodům.

Přednáška se nekoná: 8. 3., 29. 3., 12. 4. (velikonoce) a 3. 5.

Literatura

Lecture notes (online)

David Williamson - kurs aproximačních algoritmů: http://www.math.cas.cz/~sgall/teach/dw-notes2.ps
Avrim Blum - obdobný kurs: http://www-2.cs.cmu.edu/~avrim/Approx00/
Yossi Azar - obdobný kurs: http://www.cs.tau.ac.il/~azar/online03.html

Knihy

V.V. Vazirani: Approximation Algorithms, Springer, 2001.
J. Hromkovic: Algorithmics for Hard Problems, Springer, 2001.
G. Ausiello et al: Complexity and Approximation, Springer, 1999.
D.S. Hochbaum (editor): Approximation algorithms for NP-hard problems, PWS publishing company, 1997.
A. Borodin, R. El-Yaniv: Online computation and competitive analysis. Cambridge university press, 1998.
A. Fiat, G. Woeginger:  Online Algorithms - The State of the Art, LNCS 1442, Springer, 1998.


Kontakt

E-mail: sgall@math.cas.cz
http://www.math.cas.cz/~sgall/

Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1

(budova MÚ je u křižovatky se Štěpánskou,  moje pracovna je v "zadní budově" ve 2. patře - to je budova, ke které musíte projít průjezdem a přejít dvůr. Není třeba chodit přes podatelnu.)

Tel: 222 090 780 (pracovna),  222 090 711 (ústředna), Fax:  222 211 638


23. 2. 2004