TIN072 - Seminář z aproximačních a online algoritmů
2007/08

Vyučující: Petr Kolman; Jiří Sgall
Rozsah v ZS: 0/2 Z
Rozsah v LS: 0/2 Z

Anotace

Seminář zaměřený na teorii algoritmů. Referují se zejména aktuální články a výsledky účastníků a hostů semináře. Je vhodný pro studenty, kteří se chtějí specializovat v této oblasti a pro doktorandy. Některé referáty budou v angličtině. Aktuální informace na adrese http://www.math.cas.cz/~sgall/algo/.

Osnova

Výběr témat se přizpůsobuje zájmům účastníků. Budeme se zabývat zejména těmito oblastmi:

Literatura

Aktuální články v angličtině.

Další informace

Úmluva bude v rámci hromadné úmluvy na výběrové přednášky KAM v prvním týdnu semestru.

Kontakt:
sgall@math.cas.czhttp://www.math.cas.cz/~sgall/, tel. 222 090 780;
http://kam.mff.cuni.cz/~kolman/, tel. 221 914 233.


18. 9. 2006