DMI018 - Aproximační a online algoritmy
ZS 2001 - administrativní informace

Doba a místo konání

Středa 12:30-14:00, seminární místnost KAM

Po zahájení rekonstrukce se výuka přesune do Matematického ústavu, Žitná 25, seminární místnost v přízemí. Budova Matematického ústavu je u křižovatky se Štěpánskou. V průjezdu vpravo je místnost podatelny, tam Vám otevřou vstup do budovy. Seminární místnost je v přízemí v chodbě vpravo.


Literatura

Lecture notes (online)

David Williamson - kurs aproximačních algoritmů: http://www.math.cas.cz/~sgall/teach/dw-notes2.ps
Avrim Blum - obdobný kurs: http://www-2.cs.cmu.edu/~avrim/Approx00/

Knihy

V.V. Vazirani: Approximation Algorithms, Springer, 2001.
G. Ausiello et al: Complexity and Approximation, Springer, 1999.
D.S. Hochbaum (editor): Approximation algorithms for NP-hard problems, PWS publishing company, 1997.
A. Borodin, R. El-Yaniv: Online computation and competitive analysis. Cambridge university press, 1998.
A. Fiat, G. Woeginger:  Online Algorithms - The State of the Art, LNCS 1442, Springer, 1998.


Kontakt

E-mail: sgall@math.cas.cz
http://www.math.cas.cz/~sgall/
V Matematickém ústavu:
Adresa: Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1
(budova MÚ je u křižovatky se Štěpánskou,  moje pracovna je v "zadní budově" ve 2. patře - to je budova, ke které musíte projít průjezdem a přejít dvůr. Není třeba chodit přes podatelnu.)

Tel: 02/22090-780 (pracovna), 02/22090-711 (ústředna), Fax: 02/22211638

Na MFF:
Adresa: Katedra Aplikované Matematiky, MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
(ve 3. patře budovy, moje pracovna je společná s prof. Pultrem, vedle sekretariátu KAM)

Tel: 02/2191-4231 (pracovna), 02/2191-4230 (sekretariát)


10. 10. 2001