I387/M734 - Pravděpodobnostní algoritmy - Probraná témata

LS 1999 - Jiří Sgall