TIN050 - Seminář z výpočetní složitosti
2001/02

Zajišťuje: KAM
Vyučující: Pavel Pudlák; Jiří Sgall
Rozsah v ZS: 0/2 Z
Rozsah v LS: 0/2 Z
Třída: I

Anotace

Seminář zaměřený na výpočetní složitost a související kombinatorické problémy. Referují se zejména aktuální články a výsledky účastníků a hostů semináře. Je vhodný pro studenty, kteří se chtějí specializovat v této oblasti a pro doktorandy. Některé referáty budou v angličtině. Aktuální informace na adrese http://www.math.cas.cz/~sgall/complexity/.

Osnova

Výběr témat se přizpůsobuje zájmům účastníků. V poslední době jsme se zabývali těmito oblastmi:

Základní literatura

Většinou aktuální články v angličtině.

Doplň.popis

Seminář se koná v Matematickém ústavu v Žitné ulici. Úmluva bude v prvním týdnu semestru na KAM, v rámci hromadné úmluvy na výběrové přednášky KAM.

Kontakt: sgall@math.cas.cz, pudlak@math.cas.cz, http://www.math.cas.cz/~sgall/, http://www.math.cas.cz/~pudlak/, tel. 22090780, 22090721.


28. 3. 2001