I396 - Aproximační a online algoritmy - Probraná témata

ZS 1999 - Jiří Sgall