TIN050 - Seminář z výpočetní složitosti
2007/08

Vyučující: Pavel Pudlák; Jiří Sgall
Rozsah v ZS: 0/2 Z
Rozsah v LS: 0/2 Z

Anotace

Seminář zaměřený na výpočetní složitost a související kombinatorické problémy. Referují se zejména aktuální články a výsledky účastníků a hostů semináře. Je vhodný pro studenty, kteří se chtějí specializovat v této oblasti a pro doktorandy. Některé referáty budou v angličtině. Aktuální informace na adrese http://www.math.cas.cz/~sgall/complexity/.

Osnova

Výběr témat se přizpůsobuje zájmům účastníků. V poslední době jsme se zabývali těmito oblastmi:

Literatura

Většinou aktuální články v angličtině.

Další informace

Seminář se koná v Matematickém ústavu v Žitné 25. Úmluva bude v rámci hromadné úmluvy na výběrové přednášky KAM v prvním týdnu semestru.

Kontakt:
sgall@math.cas.cz, http://www.math.cas.cz/~sgall/, tel. 222 090 780;
pudlak@math.cas.cz, http://www.math.cas.cz/~pudlak/, tel. 222 090 721.


18. 9. 2006