DMI025 - Pravděpodobnostní algoritmy
LS 2007

Vyučující: Jiří Sgall
Rozsah v ZS: ---
Rozsah v LS: 2/0 Zk

Anotace

Přenáška o použití náhodnosti v algoritmech a protokolech. Náhodnost umožňuje řešit některé úlohy, které jsou bez jejího použití neřešitelné nebo řešitelné méně efektivně. Probereme základní techniky pro návrh a analýzu takových algoritmů a protokolů, ilustrované na konkrétních problémech. Předpokládá se znalost základních pojmů z teorie pravděpodobnosti (např. STP064) a teorie algoritmů (např. DMI026).

Osnova

Literatura

R. Motwani, P. Raghavan: Randomized algorithms.

Další informace

Přednáška se nekoná každý rok, předpokládám její opakování za 2 roky.

Úmluva bude v prvním týdnu semestru na KAM, v rámci hromadné úmluvy na výběrové přednášky KAM. 
Kontakt: sgall@math.cas.cz, http://www.math.cas.cz/~sgall/, tel. 22090780.


31. 8. 2006