I387,M734 - Pravděpodobnostní algoritmy
LS 1999

Zajišťuje: KAM
Vyučující: Jiří Sgall
Rozsah v ZS: 0/0
Rozsah v LS: 2/0 Zk
Třída: I

Anotace

Přenáška o použití náhodnosti v algoritmech a protokolech. Náhodnost umožňuje řešit některé úlohy, které jsou bez jejího použití neřešitelné nebo řešitelné méně efektivně. Probereme základní techniky pro návrh a analýzu takových algoritmů a protokolů, ilustrované na konkrétních problémech.

Předpoklady

Základní pojmy z teorie pravděpodobnosti (např. I129) a teorie algoritmů (např. I148 nebo I404).

Osnova

Základní lit.

R. Motwani, P. Raghavan: Randomized algorithms.

Doplň.popis

Přednáška se nekoná každý rok, předpokládám její opakování za 2-3 roky.

Úmluva pro letní semestr 1999 bude v prvním týdnu semestru v rámci hromadné úmluvy na KAM (MFF Malá Strana, 3.patro). Termín bude upřesněn.

Kontakt

sgall@math.cas.cz, http://www.math.cas.cz/~sgall/, tel. 22090724


Probraná témata