TIN072 - Seminář z aproximačních a online algoritmů
2004/05

Zajišťuje: KAM
Vyučující: Petr Kolman; Jiří Sgall
Rozsah v ZS: 0/2 Z
Rozsah v LS: 0/2 Z

Anotace

Seminář zaměřený na teorii algoritmů. Referují se zejména aktuální články a výsledky účastníků a hostů semináře. Je vhodný pro studenty, kteří se chtějí specializovat v této oblasti a pro doktorandy. Některé referáty budou v angličtině. 

Osnova

Výběr témat se přizpůsobuje zájmům účastníků. Budeme se zabývat zejména těmito oblastmi:

Základní literatura

Aktuální články v angličtině.

Doplň.popis

Úmluva bude v rámci hromadné úmluvy na výběrové přednášky KAM v prvním týdnu semestru..

Kontakt:
sgall@math.cas.czhttp://www.math.cas.cz/~sgall/, tel. 222 090 780;
http://kam.mff.cuni.cz/~kolman/, tel. 221 914 308.


1. 2. 2005