Pravděpodobnost a Statistika 1: cvičení

Vítejte na stránkách cvičení z Pravděpodobnosti a Statistiky 1 (přednáší Robert Šámal). Jsme rozvržení na pondělí 10:40 v S6.

Pokud máte pocit, že

napište mi (tung@kam.mff.cuni.cz) dříve, než bude pozdě. Sedneme si na to společně (v kyberprostoru je-li třeba) a nějak to vyřešíme.

Jak získat zápočet?

Zápočet dostanete za

Domácí úkoly budete dostávat (téměř) každý týden. Odevzdávejte je v Poštovní sově. Enrollment token je 68d21c5d232c.

Vzájemné diskuze nad domácími úkoly podporuji. Nicméně sepište odevzdané řešení sami.

Termín písemky teprve bude. Řeknu Vám o něm nejpozději 14 dní před datem konání. Písemka nebude.

Pokyny ke statistické úloze teprve budou. Pokyny na naší paralelce jsou podobné těm na paralelce Martina Mareše. Změny:

Dodatečné informace:

Obsah cvičení

Dvanácté cvičení -

Intervalové a bodové odhady.

Jedenácté cvičení -

Opakování minule kromě samplování.

Desáté cvičení -

Samplování, spojité náhodné vektory a podmíněná pravděpodobnost, limitní věty.

Deváté cvičení -

Exponenciální a normální rozdělení.

Vyřešili jsme 1, 2, 3, 6.

Osmé cvičení -

Spojité náhodné veličiny (<3): distribuční funkce a modelování.

Vyřešili jsme 1, 2, 3a, 3b, 4. Také jsem ukázal obecný recept, jak řešit úlohy na transformaci spojitých náhodných veličin.

Nápovědy k úlohám.

Sedmé cvičení -

Poslední cvičení na diskrétní náhodné veličiny. Příště už budou spojité.

Předvedené řešení 1 a 6.

Sesté cvičení -

Náhodné vektory. Předvedli jsme si úlohy 1, 2, 4.

Páté cvičení -

Binomální rozdělení. Pár (praktických?) aplikací střední hodnoty.

Čtvrté cvičení -

Základy náhodných veličin.

Pluto.jl notebook. Minimum z geometrických rozdělení.

Třetí cvičení -

Bayesova věta, nezávislost.

Druhé cvičení -

Podmíněná pravděpodobnost, řetízkové pravidlo, věta o úplné pravděpodobnosti.

První cvičení -

Opakování toho, co jste viděli v předchozím studiu.

Memes