Cvičení z optimalizačních metod

LS 2016/2017 - pondělí 15:40, S10

Zpět

Cvičení

Cvičení k přednášce prof. Martina Loebla - stránky přednášky.

20.2.2017 Opakování lineární algebry, afinní prostory Úlohy
20.2.2017 Formulace lineárních programů Úlohy
6.3.2017 Celočíselné lineární programování Úlohy
13.3.2017 Malá písemka, konvexita Úlohy
20.3.2017 Mnohostěny, jejich stěny a konvexita - cvičí Tomáš Toufar Úlohy
27.3.2017 Simplexová metoda Úlohy
3.4.2017 Malá písemka, simplexová metoda - cvičí Peter Korcsok Úlohy
10.4.2017 Dualita Úlohy
17.4.2017 Velikonoce, koledování
24.4.2017 Malá písemka, totální unimodularita Úlohy
15.5.2017 Velká písemka
22.5.2017 Komplementarita, metoda řezů Úlohy

Zajímavé odkazy

Podmínky k zápočtu

Zápočet dostanete, pokud nasbíráte 40 bodů, z čehož alespoň 4 body za praktické domácí úkoly. Body budou udělovány za: Body budou vyvěšeny na webu, pokud tam nebudete chtít být pod svým jménem, napište mi svoji přezdívku pod jakou chcete mít body.

Písemky

Malé písemky
13.3.2017
3.4.2017
24.4.2017

Velká písemka se bude psát 15.5.2017..

Domácí úkoly

Na úkolech klidně spolupracujte, samotné řešení, ale každý sepište sám. Všechny kroky pořádně zdůvodněte, je to důležitější než správný výsledek. Věty z přednášek/cvičení lze používat bez důkazu, jen napište, co přesně používáte. Řešení posílejte na můj mail v pdf, popřípadě nascanovaný papír. Nebo doneste řešení na cvičení. Body za úkoly budou vyvěšeny na webu, pokud tam nebudete chtít být pod svým jménem, napište k řešení i svoji přezdívku.
Zadání Deadline
20.2.2017 6.3.2017 15:40 Stáhnout
27.2.2017 13.3.2017 15:40 Stáhnout
13.3.2017 27.3.2017 15:40 Stáhnout
27.3.2017 10.4.2017 15:40 Stáhnout
10.4.2017 24.4.2017 15:40 Stáhnout
24.4.2017 15.5.2017 15:40 Stáhnout
23.5.2017 25.9.2017 24:00 Stáhnout

Praktické domácí úkoly

Cílem praktických úkolů je vyzkoušet si práci s řešiči lineárních programů. Vaším úkolem bude podle vstupu připravit vstup pro řešič a následně zrpacovat jeho výstup.
Zadání Deadline
27.3.2017 24.4.2017 10:40 Stáhnout
15.5.2017 15.6.2017 10:00 Stáhnout