NMAI059 - Pravděpodobnost a statistika 1

Toto jsou cvičení k přednášce doc. Šámala. Cvičení probíhají každé úterý od 14:00 nebo od 15:40 v S7.

Podmínky pro získání zápočtu

Písemka z pravděpodobnosti

19.4. byla písemka z pravděpodobnosti. Budete potřebovat získat alespoň 2/3 bodů z této písemky. Na písemku budete mít alespoň 90 minut, v případě potřeby víc. Náhradní/opravný pokus bude. Během písemky můžete používat papírové poznámky. Ode mne dostanete tahák. Dejte vědět, pokud v něm najdete chybu. Jakékoliv další použité poznámky mi odevzdáte současně s písemkou. Pokud chcete použít sešit (nedoporučuju), tak si jej předem okopírujte. Zatím jste mohli vidět následující varianty písemky:

Zápočtová práce

Na konci semestru odevzdáte zápočtovou práci ze statistiky. Více informací zveřejním během semestru. Napište mi, jaké téma statistické práce by se vám líbilo. Tady najdete vzorové práce z předchozích let.

Ne-podmínky pro získání zápočtu

Účast na cvičení

Účast na cvičení není povinná. Pokud vás ale poprvé uvidím až na konci semestru, když budete prosit o pomoc se získáním zápočtu, tak budu méně vstřícný, než když si o pomoc řeknete během semestru.

Domácí úkoly

Během semestru budu zadávat domácí úkoly. Domácí úkoly nejsou povinné. Přesto si myslím, že byste je měli alespoň zkusit. Úkoly mají deadline. Po deadlinu budou na cvičení spoilery k úkolům.

Úkoly

Na 2022-04-19 úkol nebude. Budou Velikonoce a máte se učit na písemku.

Osmý domácí úkol - Deadline 2022-04-12

PDF obsahuje náhodně vybranou z pěti připravených variant písemky. Tato varianta nebude použita, ale měla by být reprezentativním vzorkem. Nezapomeňte, že na přespříštím cvičení vám bude zadána jedna ze čtyř zbývajících variant.

Sedmý domácí úkol - Deadline 2022-04-05

PDF

Šestý domácí úkol

Napište mi, jaké téma statistické práce by se vám líbilo. Tady najdete vzorové práce z předchozích let.

Pátý domácí úkol - Deadline 2022-03-22

PDF

Čtvrtý domácí úkol - Deadline 2022-03-15

PDF

Třetí domácí úkol - Deadline 2022-03-08

PDF

Druhý domácí úkol - Deadline 2022-03-01

PDF

První domácí úkol - Deadline 2022-02-22

Tady najdete jednoduchý program v Pythonu. Zkuste si do něj naimplementovat vlastní funkci foo() a spusťte program s různými hodnotami n. Popište svoje pozorování.

Obsah cvičení

První cvičení

Druhé cvičení

Intenzivní procvičování podmíněné pravděpodobnosti. Obsah tady.

Třetí cvičení

Úvod do náhodných proměnných. Obsah tady.

Čtvrté cvičení

Obsah tady.

Páté cvičení

Obsah tady.

Šesté cvičení

Obsah tady.

Sedmé cvičení

Úvod do spojitých náhodných veličin. Obsah tady.