Diskrétní matematika: cvičení

Vítejte na stránkách cvičení k předmětu Diskrétní matematika (NMIN105), které přednáší Martin Tancer. Jsme rozvrženi na čtvrtek 12:20 v místnosti N2. Informace k přednášce můžete najít na stránkách přednášejícího.

Pokud máte pocit, že

napište mi (tung@kam.mff.cuni.cz) dříve, než bude pozdě.

Obsah cvičení

 1. : Matematická indukce.
 2. : Matematická indukce podruhé.
 3. : Relace.
 4. : Ekvivalence a částečná uspořádání.
 5. : Kombinatorické počítání.
 6. : Kombinatorické počítání 2.
 7. : Princip inkluze a exkluze.
 8. : Izomorfismy a automorfismy grafů, Havlova věta.
 9. : Matice sousednosti, stromy, něco o eulerovských grafech.
 10. : Více stromů, kostry.
 11. : Ještě více stromů, eulerovské grafy a lineární algebra.
 12. : Rovinné grafy a barevnost.
 13. : Rovinné grafy, barevnost, motivace do dalšího studia kombinatoriky.

Hodnocení

Pro odevzdávání domácích úkolů použijte Poštovní sovu. Pro zapsání použijte klíč 177c60577e81.

Podmínky zápočtu

Písemky

Na začátku (téměř každého) cvičení si napíšeme kvíz na téma, které se přednášelo předcházející týden. Zpravidla půjde o nějaký jednoduchý výpočet či úvahu.

Domácí úkoly

Každý týden po cvičení dostanete domácí úkol. Termín odevzdání je následující cvičení. Odevzdávejte prosím výhradně v Moodlu Poštovní sově. Zpravidla po vás budu chtít nějaký důkaz nebo něco trochu složitějšího.

Domácí úkoly jsou interaktivní proces: pokud první/druhé/n-té odevzdání nebude bezchybné či v něm bude něco nesrozumitelného, tak vám jej vrátím a budu čekat na opravu či dovysvětlení. To však nemusí být pravidlem a můžu se rozhodnout vám nechat neplný počet bodů dle svého uvážení.

Vzájemné diskuze nad úkoly vítám, ale sepište řešení vlastní hlavou a rukama.

Bodování

K získání zápočtu je potřeba alespoň 2/3 všech bodů. Maximum bude něco asi 150. Záleží na tom, jak nám to půjde.

Aktivita na cvičení

Pokud na cvičení předvedete něco u tabule, ať už správně či ne, tak můžete dostat 4 bodů.

Průběžné hodnocení

Najdete v Poštovní sově.