Optimalizační metody - NOPT048

LS 2018, Jiří Sgall, pondělí 15:40, S4

Kontakt a konzultace

Konzultace nejlépe po předběžné domluvě mailem. V LS 2018 budu k zastižení nejčastěji v pondělí dopoledne.

E-mail: last name at iuuk.mff.cuni.cz
Telefon: 951 554 293
http://iuuk.mff.cuni.cz/~sgall/
Pracovna: 3. patro, místnost 307, Malostranské nám. 25

Cvičení mají vlastní stránky, vedou je Pavel Hubáček a Ondřej Mička.

Videozáznam přednášek je k dispozici na https://mff.cuni.cz/prednasky/NOPT048.


Literatura a další pomůcky

Poznámky k přednášce v tuto chvíli bohužel nejsou dopsané ale poslouží k přehledu první části přednášky, která je dobře pokryta dvojími skripty J. Matouška Lineární programování a lineární algebra pro informatiky a Introduction to Discrete Geometry. Pro druhou část použijte nejlépe poznámky z r. 2010;  algoritmy pro párování jsou dobře pokryty v knize Cook et al: Combinatorial Optimization, která je v informatické knihovně.

Probraná témata

Další plán podle předchozího běhu