Jiří Sgall - výuka na MFF UK

Akademický rok 2021/22

Konzultace

Po předběžné domluvě, nejlépe mailem.


Zimní semestr 2021

Úvod do aproximačních a pravděpodobnostních algoritmů - NDMI084 - společně s doc. Petrem Kolmanem, povinně volitelná přednáška Bc. studia,  doporučená pro 3. ročník

Seminář z teoretické informatiky - NTIN102 - společně s prof. Michalem Kouckým a dalšími kolegy, koná se v obou semestrech

Letní semestr 2022

Aproximační a online algoritmy - NDMI018 - povinně volitelná přednáška Mgr. studia

Nevyučované předměty

Lineární programováni a kombinatorická optimalizace - NOPT048 - povinně volitelná přednáška Bc. studia, povinná pro obor Obecná informatika, typicky pro 2. ročník

Pravděpodobnostní algoritmy - NDMI025 - povinně volitelná přednáška Mgr. studia, v tomto roce se nevyučuje, bude opět v LS 2023

Předchozí roky


Témata diplomových a doktorských prací

Vedu práce z oblasti teorie algoritmů, zejména jde o online algoritmy a algoritmy pro rozvrhování. Moje témata jsou teoretická, případně s poměrně malým prostorem pro počítačové experimenty apod. Jsou tedy vhodná jako obtížnější témata diplomových prací nebo jako témata pro doktorandské studium. Před případným zapsáním je třeba se osobně domluvit a navrhnout téma dle zájmu.


Kontakt

E-mail: last name at iuuk.mff.cuni.cz
http://iuuk.mff.cuni.cz/~sgall/

Pracovna: Malostranské nám. 25, 3. patro, místnost 307

Telefon: 608 035 102 (mobil), 951 554 293 (pracovna), 951 554 245  (sekretářka)