Jiří Sgall - výuka na MFF UK

Akademický rok 2019/20

Konzultace

Po předběžné domluvě, nejlépe mailem. Budu k zastižení nejlépe v pondělí a v úterý.


Letní semestr 2020

Aproximační a online algoritmy - NDMI018 - povinně volitelná přednáška Mgr. studia

Seminář z aproximačních a online algoritmů - NTIN072 - společně s Andreasem Feldmannem a Petrem Kolmanem, koná se v obou semestrech

Zimní semestr 2019

Úvod do aproximačních a pravděpodobnostních algoritmů - NDMI084 - společně s doc. Petrem Kolmanem, povinně volitelná přednáška Bc. studia,  doporučená pro 3. ročník

Nevyučované předměty

Lineární programováni a kombinatorická optimaliyace - NOPT048 - povinně volitelná přednáška Bc. studia, povinná pro obor Obecná informatika, typicky pro 2. ročník - vyučuje prof. Martin Loebl

Pravděpodobnostní algoritmy - NDMI025 - povinně volitelná přednáška Mgr. studia, v tomto roce se nevyučuje, bude opět v LS 2021

Předchozí roky

Témata diplomových a doktorských prací

Vedu práce z oblasti teorie algoritmů, zejména jde o online algoritmy a algoritmy pro rozvrhování. Moje témata jsou teoretická, případně s poměrně malým prostorem pro počítačové experimenty apod. Jsou tedy vhodná jako obtížnější témata diplomových prací nebo jako témata pro doktorandské studium. Před případným zapsáním je třeba se osobně domluvit a navrhnout téma dle zájmu.


Kontakt

E-mail: last name at iuuk.mff.cuni.cz
http://iuuk.mff.cuni.cz/~sgall/

Pracovna: Malostranské nám. 25, 3. patro, místnost 307

Telefon: 951 554 293 (pracovna), 951 554 245  (sekretářka)