Karel Král

kralka (AT) iuuk.mff.cuni.cz

Řešené příklady. Cvičení, domácí úkoly. Body za úkoly a písemky. Podmínky zápočtu. Užitečné odkazy.

Pravděpodobnost a statistika I

středa 10:40, zoom (místnost S6)

přednášející Robert Šámal

Řešené příklady ze cvičení.

Zde se bude postupně objevovat souhrn vybraných řešených příkladů ze cvičení. Prosím reportujte chyby jakéhokoliv druhu. Pokud byste chtěli, abych doplnil řešení nějakých příkladů, tak mi dejte vědět emailem. Ale upozorňuji, že den před cvičením je pozdě.

Řešené příklady (poslední změna 21.6.)

Zápis cvičení

2.6.

MAP metoda, permutační test, podrobný rozbor šestého domácího úkolu cv13.pdf.

Zadána poslední série domácích úkolů hw8.pdf, odevzdávejte do konce července 2021

Pokud budete potřebovat konzultaci tak se ozvěte.

26.5.

Intervalový odhad pomocí CLV a studenta, testování hypotéz, Pearsonův chi-kvadrát test, lineární regrese: cv12.pdf

Zveřejněno řešení hw6.

Doporučená kniha: How to Lie with Statistics (Darrell Huff)

Doporučená kniha: Statistics: A Very Short Introduction (David J. Hand)

19.5.

Zadána sedmá série domácích úkolů hw7.pdf, odevzdávejte do 30.5.2021, data pro druhou úlohu: hw7.txt

Odhady pravděpodobnosti (Markov, Čebyšev, Černov), centrální limitní věta.

Bodové odhady pomocí metody momentů a maximální věrohodnosti.

Intervalové odhady rozptylu když známe směrodatnou odchylku i když ji neznáme (studentovo rozdělení). Poslední příklad kde je aplikace tohoto a CLV na intervalový odhad pro binomické rozdělení jsme nestihli a bude příště.

cv11.pdf

12.5.

Rektorský den, prosím zkuste se věnovat sportu (pokud možno bezpečně, takže se nezraňte, nenakažte atd).

Zadána šestá série domácích úkolů hw6.pdf, odevzdávejte do 23.5.2021

5.5.

Markov, Čebyšev, Černov. Podmíněné spojité veličiny. cv10.pdf

cv10.pdf

Nejspíš ještě dnes zadám sérii domácích úkolů.

28.4.

Pokračování: spojité náhodné veličiny, malinký začátek statistiky.

cv9.pdf

Zadána pátá série domácích úkolů hw5.pdf, odevzdávejte do 9.5.2021 (2.5. upřesněno zadání)

21.4.

Spojité náhodné veličiny, malinký začátek statistiky.

cv8.pdf

14.4.

Pokračování spojitých náhodných veličin.

Bonus: Aproximace distribuční a kvantilové funkce normálního rozdělení https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution

cv7.pdf

Zadána čtvrtá série domácích úkolů hw4.pdf, odevzdávejte do 25.4.2021 (18.4. opravena chyba zadání)

7.4.

Rozdělení diskrétních náhodných veličin a pak lehký začátek těch spojitých.

cv6.pdf

31.3.

Spojité náhodné veličiny.

cv5.pdf

Zadána třetí série domácích úkolů hw3.pdf, odevzdávejte do 11.4.2021

24.3.

Náhodné veličiny a střední hodnota, linearita střední hodnoty, rozptyl.

cv4.pdf

Zadána druhá série domácích úkolů hw2.pdf, odevzdávejte do 4.4.2021

17.3.

Opakování podmíněné pravděpodobnosti, náhodné veličiny a střední hodnota.

Význam střední hodnoty, její užitečnost -- střední hodnota počtu kroků quick-sortu, následné vymyšlení a aplikace Markovovy nerovnosti.

cv3.pdf

10.3.

10.3. 14:40 Fixnut překlep v domácím úkolu a chyby ve vysvětlení příkladu 5.c (proč vymyšlená data nemusí sedět).

Zadána první série domácích úkolů hw1.pdf, odevzdávejte do 21.3.2021

Podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta. Zápisky z cvičení (pdf) řešili jsme vše až na příklad 6, příklad 7 jen zadání na rozmyšlení (k těmto příkladům se nebudeme vracet).

Bayesova věta videa:

Testy specificita, sensitivita (en.wikipedia.org)

3.3.

Základní pojmy, opakování kombinatoriky, skoro všechny příklady z cv1.pdf. Nestihli jsme dokázat, že pokud jsou jevy A,B nezávislé, pak jejich doplňky jsou taky nezávislé (začneme tím příště).

Nemožný jev: na přednášce a cvičení byly použité nekompatibilní definice. Můžete si být jistí, že pokud je jev nemožný, tak jeho pravděpodobnost je nulová. Já mám radši tu definici, že opačná implikace nemusí platit (jev že vyberu 0.1 když vybírám uniformně náhodně reálné číslo z jednotkového intervalu má pravděpodobnost nula, ale může nastat).

Bonus: Banach-Tarski (24 minut)

Bonus: Lebesgueova míra (wikipedia)

Bonus: Mnohem více než potřebujete znát z teorie míry a integrálu: The Bright Side of Mathematics. Jestli chcete, tak se na to podívejte a přemýšlejte, které axiomy jste viděli kde na přednášce.

Výsledky domácích úkolů.

Výsledky zveřejňuji jen pod přezdívkou. Pokud ji nemám, nezveřejňuji.

results.html

Podmínky zápočtu

Alespoň polovina bodů za domácí úkoly. Jako domácí úkol může být zadána zápočtová písemka v průběhu semestru (pokud bude na většině cvičení), nejvýše za čtvrtinu všech bodů. Obdobně může být jako domácí úkol zadána statistická nebo větší programovací úloha. Je možné, že budou na konci semestru vypsány bonusové úkoly, které se nepočítají do celkového počtu bodů.