Cvičení z Lineární algebry I

ZS 2017/2018 - úterý 15:40, T7

Zpět

Cvičení

Cvičení k přednášce doc. Valtra - stránky přednášky.

3.10.2017 Úvod, analytická geometrie Úlohy
10.10.2017 Soustavy rovnic, násobení matic Úlohy
17.10.2017 Komplexní čísla, elementární úpravy, soustavy rovnic Úlohy
24.10.2017 Počítání s maticemi Úlohy
31.10.2017 Imatrikulace - cvičení odpadá
7.11.2017 Počítání s maticemi Úlohy
14.11.2017 Konečná tělesa Úlohy
21.11.2017 Grupy, permutace Úlohy
28.11.2017 Permutace, vektorové prostory Úlohy
5.12.2017 Báze vektorových prostorů Úlohy
12.12.2017 Báze a souřadnice - cvičí Karel Král Úlohy
19.12.2017 Velká písemka
9.1.2018 Lineární zobrazení Úlohy

Podmínky k zápočtu

Přes semestr by mělo být 6 domácích úkolů po 5 bodech, 3 malé písemky po 5 bodech a na konci 1 velká za 15 bodů. Nárok na zápočet má ten, kdo dosáhne alespoň poloviny bodů z písemek a 2/3 celkových bodů. Tedy ten, kdo bude mít celkem 40 bodů, z čehož alespoň 15 bodů bude z písemek.

Písemky

Velká písemka se bude psát 19.12.2017, bude na celé cvičení a budou v ní příklady na vše, co jsme probrali. Malé písemky by měly být tak na 15-20 minut a můžou v nich být příklady na opakování definic a příklady podobné těm, co děláme na cvičení. Termíny malých písemek:
21.11.2017
5.12.2017

Domácí úkoly

Na úkolech klidně spolupracujte, samotné řešení, ale každý sepište sám. Všechny kroky pořádně zdůvodněte, je to důležitější než správný výsledek. Věty z přednášek/cvičení lze používat bez důkazu, jen napište, co přesně používáte. Řešení posílejte na můj mail v pdf, popřípadě nascanovaný papír. Nebo doneste řešení na cvičení. Pokud pošlete úkol v rozumném předstihu, je velká šance, že se na něj podívám a napíšu vám chyby, které objevím. Dostanete tak ještě možnost chyby odstranit. Body za úkoly budou vyvěšeny na webu, pokud tam nebudete chtít být pod svým jménem, napište k řešení i svoji přezdívku.