Kombinatorika pro bioinformatiky

Přehled odpřednesené látky:

Textové podklady a záznamy on-line přednášek ze zimního semestru 2020/2021.

Aktualizované podklady pro některá témata.

Příklady na procvičování (nejen kombinatoriky) lze nalézt ve Sbírce úloh.