Diskrétní matematika: cvičení

Vítejte na stránkách cvičení k předmětu Diskrétní matematika (NMIN105), které přednáší Vít Jelínek. Jsme rozvrženi na úterý 17:20 v místnosti N2. Informace k přednášce můžete najít v Moodlu.

Pokud máte pocit, že

napište mi (tung@kam.mff.cuni.cz) dříve, než bude pozdě.

Veškeré informace ke cvičení najdete na Moodlu. Moodle už v životě nechci vidět.

Obsah cvičení

 1. : Matematická logika.
 2. : Množinové operace a relace.
 3. : Vlastnosti relací a ekvivalence.
 4. : Poznáváme ekvivalence a částečná uspořádání.
 5. : Částečná (a lineární/úplná) uspořádání a kombinatorické počítání.
 6. : Význačné prvky a podmnožiny částečných uspořádání a kombinatorické počítání, díl druhý.
 7. : Identity pro binomiální koeficienty, kombinatorické počítání, díl třetí.
 8. : Kombinatorické počítání (i dvěma způsoby).
 9. : Počítání grafů.
 10. : Skóre a stromy.
 11. : Rovinné grafy. Řešení.

Hodnocení

Pro odevzdávání domácích úkolů použijte Poštovní sovu. Pro zapsání použijte klíč 4c25bf73f309.

Podmínky zápočtu

Písemky

Na začátku (téměř každého) cvičení si napíšeme kvíz na téma, které se přednášelo předcházející týden. Zpravidla půjde o nějaký jednoduchý výpočet či úvahu.

Domácí úkoly

Každý týden po cvičení dostanete domácí úkol. Termín odevzdání je následující cvičení. Odevzdávejte prosím výhradně v Moodlu Poštovní sově. Zpravidla po vás budu chtít nějaký důkaz nebo něco trochu složitějšího.

Domácí úkoly jsou interaktivní proces: pokud první/druhé/n-té odevzdání nebude bezchybné či v něm bude něco nesrozumitelného, tak vám jej vrátím a budu čekat na opravu či dovysvětlení. To však nemusí být pravidlem a můžu se rozhodnout vám nechat neplný počet bodů dle svého uvážení.

Vzájemné diskuze nad úkoly vítám, ale sepište řešení vlastní hlavou a rukama.

Bodování

K získání zápočtu je potřeba získat aspoň 110 bodů. alespoň 2/3 všech bodů. Maximum bude něco jako (10~20 * (počet_cvičení - 0~3)). Záleží na tom, jak nám to půjde.

Aktivita na cvičení

Pokud na cvičení předvedete něco u tabule, ať už správně či ne, tak můžete dostat 5 bodů.

Průběžné hodnocení

Najdete v Poštovní sově.