Lineární algebra I, čtvrtek 10:40 místnost T6, převážně pro paralelku Milana Hladíka

Karel Král

Kontakt

kralka (AT) kam (atd.)

Stránky cvičícího

Rozcestník:

Řešené příklady ze cvičení.

Zápis cvičení dění na cvičení a zadání domácích úkolů.

Body za domácí úkoly, písemku a reporty chyb.

Podmínky získání zápočtu.

Užitečné odkazy.

Řešené příklady ze cvičení.

Zde se bude postupně objevovat souhrn řešených příkladů ze cvičení. Prosím reportujte chyby jakéhokoliv druhu. Za matematickou chybu nabízím dva body (jako za domácí úkol) a po jednom bodě za numerickou či gramatickou chybu nebo překlep. Pokud by něco bylo nejasné, prosím zeptejte se na cvičení nebo mailem. Pokud byste chtěli, abych doplnil řešení nějakých typů příkladů, tak mi dejte vědět emailem. Ale upozorňuji, že den před cvičením je pozdě.

Řešené příklady (poslední změna 18. 12.)

Zápis cvičení

12. 1.

Opakování ke zkoušce.

5. 1.

Opakování ke zkoušce, poslední písemka.

22. 12.

Povídání o zkoušce (detaily). Ukázky ze zkouškové (písemky). Povídání o mapách lineární algebry (příklad od Pavla Klavíka).

15. 12.

Písemka. Příklady z pdf.

8. 12.

Opakování určování lineárně nezávislých podmnožin, doplňování na bázi a převodů mezi souřadnicemi. Příště (15. 12.) budeme psát další písemku. Základní vlastnosti lineárních zobrazení, ještě zbývá dodělat některá lineární zobrazení v rovině. Příklady z pdf. Zadána další série domácích úkolů (druhá strana pdf).

1. 12.

Určování souřadnic vůči bázi, převody souřadnic z jedné báze do druhé, příklady 1,2,3 spolu s teorií proč se co počítá pdf. Podobný je i příklad 7. Řešení jsou napsána v sekci řešené příklady, pro teorii doporučuji skripta přednášky.

24. 11.

Druhá písemka. Báze, doplňování na bázi, určování souřadnic. Příklady 3,4,5 (s poznámkami k možnostem řešení) z pdf.

17. 11.

Státní svátek.

10. 11.

Dnes jsem nevytiskl pdf cvičení. Vektorové prostory, procvičování a ověřování definic, nepovedlo se nám vymyslet příklad, kde by fungovala jen jedna verze distributivity. Začátek generátorů a bází a počítání, jak vyjádřit daný vektor, jako lineární kombinaci zadaných. Také jsme si řekli, jak se určí ze zadaných vektorů co největší podmnožina, která je lineárně nezávislá. Procvičování počítání nad Z5.

Příště (tj. 24. 11.) budeme psát teoretickou písemku. Naučte se definice! Pro přípravu doporučuji skripta přednášejícího stažitelná na: stránce Milana Hladíka.

3. 11.

Opakování permutací na přání cvičenců. Počítání v Z7, opakování grup a těles.

Zde budou postupně přibývat domácí úkoly a příklady probírané na cvičení. Zadána druhá série domácích úkolů, viz druhá strana pdf.

27. 10.

Psali jsme první písemku, výsledky jsou v tabulce. Stihli jsme si zopakovat definici grup a spjatých pojmů. Příště dokončíme.

20. 10.

Samostatné počítání příkladů 1, 5 (pdf). Společně zbytek. Připomínám příští týden první písemka.

13. 10.

Procvičování počítaní, příklady 1-4 (v posledním příkladu jsme vše nespočítali) (pdf). Příště budeme dál procvičovat počítání s maticemi. Přibudou také zajímavé přemýšlecí příklady. Zadána první série domácích úkolů, viz druhá strana pdf.

6. 10.

Brali jsme příklady 1-6 (pdf) a zjišťovali znalosti ze střední školy. Není třeba se obávat, stejně si vše v průběhu studia ještě procvičíme.

Výsledky domácích úkolů a písemek.

Výsledky zveřejňuji jen pod přezdívkou. Pokud ji nemám, nezveřejňuji.

Podmínky zápočtu

Budeme psát 4 písemky po 6 bodech. A průběžně budu zadávat domácí úkoly. Na zápočet požaduji aspoň 15 bodů za písemky a aspoň polovinu bodů z domácích úkolů. Pokud někomu bude něco chybět, budou buď náhradní domácí úlohy nebo ústní přezkoušení (upozorňuji, že náhradní možnost zápočtu bude pracnější!).

Užitečné odkazy

Stránka Milana Hladíka se skripty a odkazy na další učebnice.

Pro zvídavé studenty: IPS

Pokud chcete procvičit základní matematické dovednosti Matematické dovednosti.

Pokud aspoň trochu rozumíte anglicky, doporučuji MIT OpenCourseWare a kurz Prof. Gilbert Strang 18.06, případně některou jeho knihu.

Zajímavý pokus o interaktivní učení: http://tutor.fi.muni.cz/. Po přihlášení zde jsou dostupné interaktivní příklady na lineární zobrazení v rovině (a také afinní zobrazení). Obsahuje celou řadu dalších typů úloh. Přihlášením podporujete výzkum učení!

Jestli se chcete naučit psát hezky matematiku, zkuste se podívat na LaTeX. Pro kreslení obrázků se bude hodit například program ipe. LaTeX můžete psát i online například na sharelatex. V případě zájmu vytvořím nějaký ukázkový soubor.