Základy přenosu a zpracování informace

LS 2021/2022
NTIN100 - 2/1 Zk

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

Přednáška 25.4. a cvičení 26.4. odpadají.

Čas konání: Po 10:40-12:10.
Místo konání: S4, Malá Strana.
Jazyk: česky nebo anglicky dle požadavku studentů (taught in Czech or English depending on students)

Cvičení: Út 14:00 (liché týdny, první cvičení 1.3.) - zápočet za domácí úkoly.

Přednáška pokrývá základy teorie informace, samoopravných kódů a komunikační složitosti. Předpokládají se znalosti na úrovni předmětu Pravděpodobnostní techniky.

Plán přednášky

Transcript of Lectures 2019/2020

Recordings

Recordings are available in SIS: go to the course page in SIS and look for "Files"/"Soubory" in the top navigation bar.

Literatura

Rozšiřující čtení

Domácí úkoly

Úkoly odevzdávejte v Moodle. Na zápočet je třeba získat alespoň 70% bodů ze všech úkolů. Každá úloha je za 10 bodů, pokud není rozdělená na podúlohy. Každá podúloha je za 5 bodů.
  1. Do 21.3.2022.
  2. Do 4.4.2022.
  3. Do 25.4.2022.
  4. Do 24.5.2022.

Zkouška

Zkouší se z probrané látky ústně s písemnou přípravou. Příklad otázek je zde.