Neuniformní výpočetní modely

ZS 2021/2022
NTIN082 - 2/0 Zk

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

Lecture on April 26, 2022 is cancelled

Čas konání: Ut. 15:40-17:10
Místo konání: chodba 3. patro, Malá Strana.

Přednáška rozšiřuje základní přednášku o výpočetní složitosti (NTIN063). Seznamuje s různými druhy booleovských obvodů a branching programů, jejich vzájemnými vztahy a vztahy s klasickými výpočetními třídami.

Přednáška je určena především studentům magisterského studia a doktorandům. Přednáška předpokládá základní znalosti z výpočetní složitosti, pravděpodobnosti a diskrétní matematiky.

Plán přednášky

Lectures

Literatura: