Veronika Slívová

slivova (AT) iuuk.mff.cuni.cz

Cvičení Podmínky zápočtu. Užitečné odkazy.

Datové struktury I

sudý kalendářní týden, čtvrtek 17:20, místnost S8

přednáší Martin Mareš

Zápis cvičení

5. 10.

Příklady na stromy, viz: pdf.

19. 10.

Splayování na levé cestě -- klasické vs. dvoj- rotace, optimální strom pro dané pravděpodobnostní rozložení, Static Finger Theorem a nakousnut Working Set Theorem: pdf.

2. 11.

Rozbor prvních domácích úkolů a upozornění na nejčastější problémy v nich.

16.11

Paralelní (a,b)-stromy, převod červenočerných na (2,4)-stromy a opačně, tvorba označené cesty ve Fibonacciho haldách, zopakování amortizace u Fibonacciho hald, dolní odhad omega(odmocnina z n) pro případ neoznačování vrcholů jimž byl odtržen list.

20. 11. (konzultace)

V pondělí 20.11. 17:20 plánujeme konzultovat potenciály v amortizaci. Pokud se chcete přidat přijďte v danou hodinu na půdu (páte patro Malostranské budovy, zvoňte na doktorandi KAM.)

30. 11.

Cache oblivious algoritmy - slévání polí, binární vyhledávání, quicksort, Z-order matice, indexování, analýza počtu výpadků při rekurzivním násobení.

14. 12.

Hešovací funkce: skalární součin s aditivním členem je 2-nezávislý, tableace je 3-nezávislám tabelace není 4-nezávsilá, je-li systém k-nezávislý je i (k-1) nezávislý, 2 nezávislý je také c-univerzální

4. 1.

Rozbor třetího a čtvrtého domacího úkolu, kukaččí hešování na místě. Dokončení příkladů na hešovací funkce.

K příkladům ze cvičení

Další zdroje informací:

 • Příklady -- Splay stromy:

 • Příklad 4 -- stránka KSP,
 • Příklad 5 -- strana 181 z Průvodce labyrintem algoritmů,
 • Příklad 6 hint -- kořen odpovídá pivotu u quicksortu a levý podstrom rekurzení vlevo..., hloubka prvku odpovídá počtu jeho porovnání s pivoty a hloubka stromu odpovídá hloubce rekurze,
 • Příklad 7 -- vyzkoušejte jednoduché a Splay-stromové rotace na cestu,
 • Příklad 8 -- dynamické programování (jde zrychlit jednoduchou myšlenkou),
 • Příklad 10 hint -- mohou si mé vyvažovací informace pamatovat mí potomci? (obdobně se dá udělat strom s dvěma pointery ve vrcholu, u kterého lze zjistit pointer na otce, levého syna i pravého syna),
 • Příklad 11 -- Shannonova entropie viz předmět Michala Kouckého Základy přenosu a zpracování informace začátek aktualizovaných poznámek k přednášce (v sekci Literatura),
 • Příklad 12, 13 -- poznámky k přednášce Martina Mareše.
 • ostatní příklady přibudou, až budou odcvičeny i na ostatních paralelkách.
 • Příklady -- Fibonacciho haldy:

 • Posloupnost operací tvořící označenou cestu: I -1, I -2, I -3, E, I -3, I -4, I -5, E, I -5, I -6, I -7, E, I -7, I -8, I -9, E, opakuj pro i=0,...,k (D -6-4i na -10-4i, I -11-4i, I -12-4i, I -13-4i, E). Tato posloupnost, kde I je Insert, E je ExtractMin a D je DecreaseKey, vytvoří neoznačený hřeben (cesta, na které je na každém vrcholu přivěšen jeden list. Odtržením těchto listů dostaneme požadovanou označenou cestu
 • Dolní odhad při neoznačování vrcholů lze nalézt v článku Replacing Mark Bits with Randomness in Fibonacci Heaps (Jerry Li, John Peebles)

Podmínky zápočtu

Za domácí úkoly viz stránky přednášky