Základy přenosu a zpracování informace

Michal Koucký
<koucky@iuuk.mff.cuni.cz>

LS 2016/2017

NTIN100 - 2/1 Zk

Čas konání: Čt 10:40-12:10.
Místo konání: S4, Malá Strana.

Cvičení: Čt 15:40-17:10, jednou za čtrnáct dní v S8 (První bude 16.3.2016.)

První přednáška se koná až dne 2.3.2016 a první cvičení 16.3.2016

Přednáška pokrývá základy teorie informace, samoopravných kódů a komunikační složitosti. Předpokládají se znalosti na úrovni předmětu Pravděpodobnostní techniky.

Plán přednášky

Literatura:

Domácí úkoly

  1. Do 23.3. 2016.
  2. Do 13.4. 2017.
  3. Do 4. 5. 2016.