Robert Šámal

Kombinatorika a grafy III (NDMI073) 2018/19


Rozsah výuky: ZS 2/2 Zk, Z

Čas přednášky: Pondělí 17:20 S10 -- začínáme 8.10.
Čas cvičení: Pondělí 15:40 S8 -- začínáme 15.10.

Zkouška

Zkouška může mít dvě formy podle vašeho výběru. První je obvyklá ústní zkouška z probrané látky, zkušební termíny jsou vypsány. Druhá metoda spočívá v domácím řešení obtížnějších příkladů z tohoto seznamu. Pro stupeň výborně je třeba vyřešit dva ze tří zadaných příkladů, řešení sepsat -- a případné nejasnosti dořešit při ústní konzultaci, (např. ve vypsaných zkušebních termínech, nebo podle dohody jindy). Přiměřený počet iterací je možný. Prakticky: sepsané řešení mi prosím pošlete alespoň jeden den před tím, než se sejdeme.

Literatura

Probraná témata

Bude průběžně doplňováno ...
8.10.2018
15.10.2018
22.10.2018
29.10.2018
5.11.2018
12.11.2018
19.11.2018
Nová kapitola: regularity lemma podle knihy R. Diestela (kap. 7.4, 7.5).
26.11.2018
3.12.2018
10.12.2018
17.12.2018
7.1.2019